تفاوت معافیت موقت و دائم سربازی

معافیت موقت پزشکی چیست؟

همان طور که گفتیم، یکی از انواع معافیت پزشکی، معافیت موقت پزشکی نظام وظیفه است. معافیت موقت نظام وظیفه، همان طور که از نام آن پیداست، به صورت موقت و دوره ای است؛ یعنی جوانانی که می خواهند به خدمت سربازی اعزام شوند، شرایط رفتن به سربازی را به طور موقت ندارند.

این افراد می توانند از معافیت موقت پزشکی نظام وظیفه استفاده نمایند. وقتی فردی توانایی لازم برای اعزام به خدمت را در شرایط فعلی نداشته باشد، می تواند از معافیت موقت نظام وظیفه استفاده نماید.

معافیت موقت پزشکی به افرادی تعلق می گیرد که از یکی از بیماری های موجود در لیست بیماری های معافیت پزشکی رنج می برند اما بیماری یا نقص عضو آنها قابل درمان است و در یک دوره کوتاه شش ماهه برای گذراندن دوره درمان خود نیاز دارند. لذا سازمان وظیفه مشمولان دارای این شرایط را به شکل موقت از رفتن به خدمت معاف می کنند.

اگر به دنبال دریافت معافیت موقت پزشکی خدمت سربازی هستید، می توانید با مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل نمایید. مشاوران ما می توانند در کوتاه ترین زمان، اطلاعات ضروری را در زمینه معافیت موقت پزشکی در اختیار شما قرار دهند.

مرکز مشاوره آویژه

https://avije.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C/