تفسیر تیتر نیوکاسل -پایان نامه

تفسیر تیتر نیوکاسل -پایان نامه
غیر از اهمیت تغذیه، نیوکاسل یک عامل بیماریزا تشخیص داده شده در انسان است.از طرف دیگر گزارش‌هایی از بیماری معمولا چندان مستند نیست. اما مهمترین عامل کلینیکی اثبات شده در عفونت های انسان، عفونت چشم که معمولا شامل قرمزی یک طرفه یا دو طرفه چشم ، ترشح بیش از حد از چشم، ادم پلک چشم، […]
https://sabzfile.com/%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%aa%db%8c%d8%aa%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b3%d9%84-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87/