تمرین های فن بیان و صداسازی - تمرین خودکار

در این ویدئو بیژن جعفری، نویسنده و مدرس فن بیان و سخنرانی به شما تمرینی برای تقویت فن بیان با عنوان تکنیک خودکار را ارائه می دهد. اطلاعات بیشتر درباره فن بیان در آدرس زیر: www.HarfeSabz.com