تا حالا دنبال کارمزدت رفتی؟

شما هم‌ میتوانید یک کارگزار کاردان یا یک واسطه حرفه ای باشید.

با اندکی مطالعه و برنامه ریزی شما هم میتوانید بانک اطلاعات ارتباطی خود در زمینه افراد تاثیر گذار در عرصه های اقتصادی را بسازید و پل های ارتباطی با این عزیزان را برقرار کنید تا گره گشای پروژه های اقتصادی باشند.

کارمزدت : کارمزد کارگزار کاردان