خیانت مجازی

"خیانت مجازی و ارتباط همسر با دیگران در بستر پیام رسان های اینترنتی موضوعی است که در سال های اخیر بیشتر به چشم می خورد.‌ در واقع اینترنت به عنوان ابزاری کارآمد، دسترسی افراد را به یکدیگر آسان تر کرده و آسیب های مختلفی به روابط زناشویی وارد می کند.
حال می خواهیم با خیانت اینترنتی آشنا شویم و ابعاد مختلف آن را بررسی کنیم.
https://hamdelmoshaver.com/%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c/"