فیلم آموزش طراحی معماری نظام مهندسی - ساسان بساطی

در این ویدیو که بخشی از مجموعه آمادگی آزمون طراحی معماری نظام مهندسی با تدریس ناب استاد ساسان بساطی است می توانید نکات مهمی را درباره آزمون طراحی معماری یاد بگیرد. همچنین برای یادگیری نکات بیشتر به سایت مدرسه معماری مراجعه نمایید.