خانهٔ کوچک 37

سریال - خانهٔ کوچک در چمنزار - ۱۹۷۴ Little House on the Prairie - ق 37 ، ( بازگشت به زادگاه ) - این سریال داستان خانواده ای کشاورز را در قرن نوزدهم نشان می دهد که در روستایی به نام والنات گرو اقامت کردند. در این سریال داستان زندگی لورا اینگلز فرزند دوم این خانواده، قهرمان اصلی این فیلم، از کودکی تا دوران تدریس در مدرسه و ازدواجش در والنات گرو نشان داده می شود. - Gap.im/nama66