محصول ویدیویی- ترفیع گرفتن – تاد دوت

روند ارتقای شغلی با خلق ارزش

گرفتن ارتقا در شغل از اهداف همه کسانی است که به عنوان کارمند و متخصص در زمینه ای مشغول به فعالیت هستند.
ترفیع باعث بالا رفتن جایگاه شغلی و اجتماعی ، دستمزد و قدرت چانه زنی ، و اعتماد به نفس و رضایت بیشتر شما در زندگی کاری تان است.
اما گرفتن ترفیع صرفا به سخت کوشی وابسته نیست. شما باید از مهارت مذاکره کردن و اقناع سازی مدیریت خود برخوردار باشید و با طرحی مشخص و از قبل برنامه ریزی شده جلو بروید و تقاضا بدهید.

تاد دوت به شما کمک می کند تا این موارد را بدانید:
تناسب مابین شغل شما با اهداف شرکت
سهم منحصر به فردتان در رشد شرکت
بررسی میزان حقوق دریافتی
مهارت های لازم برای پیشرفت شغلی

با صدای : محسن زرآبادی پور

لینک خرید:
https://b2n.ir/T.D.GetPromot

لینک خرید سایر محصولات کسب و کار و موفقیت یا روانشناسی و رشد فردی:
www.rasabook.com