آموزش و ایده ی درست کردن شمع حروف برای شب یلدا

وسایل مورد نیاز:
1_قالب حروف سیلیکونی که میتونید از لوازم قنادی فروشی ها بخرید
2_فیتیله ی پارافینی شده
3_پارافین جامد(یک تا سه درصد)
4_مداد شمعی سبز و قرمز