بیانات رهبر معظم انقلاب درخصوص سند تحول قوه قضاییه

بیانات رهبر معظم انقلاب در جلسه ویدئو کنفرانس با مدیران دستگاه قضایی (۷ تیر ۹۹) درباره سند تحول قوه قضاییه را در ادامه مشاهده می‌کنید‌.