5- دستگاه های گلدوزی 12 کله پالس کو

5- دستگاه های گلدوزی 12 کله پالس کو
تکنولوژی دستگاه به صورت اتوماتیک و پیشرفته است
به پارچه هیچ آسیبی نمی رساند و گلدوزی با دوام است
دارای 12 عدد کله و به صورت همزمان کار می کنند
شماره های تماس - 0915314003705138849952