اتو تفال

امروزه کمتر کسی پیدا میشود که در خانه حداقل 1 عدد اتو بخار نداشته باشد و از این وسیله پر کاربرد استفاده نکرده باشد. برندهای تولیدکننده این محصول بسیار زیاد است اما معروف ترین آن ها اتو تفال میباشد.

https://tefalonline.com/category/%d8%a7%d8%aa%d9%88-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%84/%d8%a7%d8%aa%d9%88-%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%84/