رهن و اجاره سوله بهداشتی در ناحیه صنعتی دهک

۳۰۲۶ متر مساحت زمین ۱۵۵۰ متر سوله استاندارد بهداشتی همراه با دفتری بسیار شکیل سالن بهداشتی و بسیار تمیز برق ۱۰۰ آمپر گاز G65 آب شهرک دو خط تلفن و اینترنت 09128692569