سیستم گاتر چگونه می باشد؟

به طور کلی دو نوع سیستم گاتر در ساختمان‌ها کاربرد دارد: گاتر کف که در محوطه‌های مختلف مثل پارکینگ، استخر، موتورخانه و … برای جمع آوری آب‌های سطحی در کف داخل بتن و کف سازی کار می‌شود. برخی دیگر از این سیستم‌ها دارای ویژگی ضد آفتاب و محافظت در برابر اشعه‌های مضر ماورا بنفش را دارند. همچنین می‌توان گاتر را در رنگ‌ها و اندازه‌های متفاوت و متنوع طراحی و تولید کرد.

سفارش انواع گاتر: https://gutterkhan.com/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%da%af%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%da%86%d9%87-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f/