مهران مستی آهنگ یک صدا با هم ایران

دانلود آهنگ زیبای یک صدا با هم ایران از مهران مستی

دانلود آهنگ یک صدا با هم ایران از مهران مستی با کیفیت 128

دانلود آهنگ یک صدا با هم ایران از مهران مستی با کیفیت 320

مدت زمان : 3:36

متن آهنگ مهران مستی یک صدا با هم ایران :

ما مرد هر میدونیم از خاک پاک ایرونیم و اهل نبردیم
بچه هامون با غیرتن خوش تیکنیک و خوش هیبتن و اهل نبردیم
این تیم ایرانه یا تیم شیرانه ایران ایران
حمله حمله حمله ما گل میخوایم ایران ایران
تیم قهرمان یک صدا با هم ایران یک صدا با هم ایران
تیم قهرمان یک صدا با هم ایران یک صدا با هم ایران
ما همه با همیم ایران خود عشقیم تیم شیران ایران ایران
تیم قهرمان یک صدا با هم ایران یک صدا با هم ایران


بردن تویه خون مونه سختی برامون آسونه ما حریف نداریم
رقیبامون هر چی قدر ما واسشون زنگ خطریمو کم نمیاریم
این تیم ایرانه یا تیم شیرانه ایران ایران
حمله حمله حمله ما گل میخوایم ایران ایران
تیم قهرمان یک صدا با هم ایران یک صدا با هم ایران
تیم قهرمان یک صدا با هم ایران یک صدا با هم ایران
ما همه با همیم ایران خود عشقیم تیم شیران ایران ایران
تیم قهرمان یک صدا با هم ایران یک صدا با هم ایران
تیم قهرمان یک صدا با هم ایران یک صدا با هم ایران
تیم قهرمان یک صدا با هم ایران یک صدا با هم ایران
تیم قهرمان یک صدا با هم ایران یک صدا با هم ایران
تیم قهرمان یک صدا با هم ایران یک صدا با هم ایران
ما همه با همیم ایران خود عشقیم تیم شیران ایران ایران
تیم قهرمان یک صدا با هم ایران یک صدا با هم ایران

یکصداباهم ایران,یکصدا با هم ایران,یه صدا با هم ایران,یصداباهم ایران,یصدا با هم ایران