افزایش ترخیص بیماران کرونایی از بیمارستان‌های تهران در ۵ روز گذشته

افزایش ترخیص بیماران کرونایی از بیمارستان‌های تهران