داستان روز "وقتی سلامتی شکست می خورد، ناخن هایت را لاک بزن"

داستان روز "وقتی سلامتی شکست می خورد، ناخن هایت را لاک بزن"
????کتاب: سوپ جوجه برای روح
"نگرش تو مثل یه جعبه مداد رنگیه که دنیات رو رنگی می کنه. اگر مدام تصویرت رو خاکستری کنی، تصویرت همیشه غم انگیز میشه"

???????? با صدای: سارا نوری