بشکه گیر فاطر مدل EDG-4D

✨خطر پاره شدن یا باز شدن و سقوط بشکه‌ها از روی پالت را همیشه در نظر بگیرید✨
????با بکار بردن دستگاه های #بشکه گیرفاطر از این گونه حوادث پیشگیری کنید، پس با ما همراه شوید????
پل های ارتباطی با ما:
???? https://faterfp.com/
????info.faterfp@gmail.com
????03832278046
????09132850569
???? linkedin.com/in/fater-fp/
✴️ https://www.instagram.com/faterfp/