آهنگ چشم عسلی محمد طاهر

آهنگ چشم عسلی محمد طاهر
https://bamiseda.ir/?p=20482
یکم کوتاه بیا با دله ما تو بنداز یه نگاه به دله عاشقم

جلو من موهاتو میکنی باز هی میکنی ناز با دله عاشقم

قول بده که یهویی پر نزنی تو به دلم یه سری

بزنی من به این عادت کردم هی بهم زنگ بزنی

قلبم تند تند میزنه با چشات که حرف

میزنه هر ثانیه بی تو برام سخت میگذره

ای وای برم قربونه تو من با چشایه عسلی