کتاب نمایش در ایران بهرام بیضایی

کتاب نمایش در ایران بهرام بیضایی.برای دانلود فایل بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
http://youfiles.ir/product/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%a8%db%8c%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c/
این یک تاریخ زنده نیست. هرچند زنده نبودن از مشخصات هرکتاب تاریخ است، ولی این بار علت را شاید در نمایش ایران باید جست که نیمه جانی سخت جان بوده است. شاید هم در نبودن نمایشگاهی، مجموعه­ای، بایگانی آثاری، جایی که در آن نشانه­ها یا بازمانده­هایی را بتوان پیدا کرد. این مطلب کوچکی نیست. در یکی دو سرزمین همسایه­ی ما موزه­هایی هست که در آنها برای مثل عروسک­های شب بازی ایرانی از عهد سلجوقی تا امروز را می­شود دید. ولی اینجا موزه­ها از هیچ چیز پر استکتابی است که مؤلّف به قصد تحقیق و تألیف یادداشت‌های آن را جمع نکرده است و با وجود این محتوی بر اطّلاعات مستند و مفیدی است. از آغاز قدرت یادگیری خود را تقویت می‌کردم و بهرام را به عنوان استاد خود می‌نگریستم و اشتباه نمی‌کردم. در جوانی متوجّه بلوغی در بیضایی شده بودم که شگفت‌انگیز بود. او در ۲۱سالگی زیر و زبر نمایشنامه‌نویسی ما را تدوین کرد و هیچ نمی‌دانم آیا این کتاب تجدید چاپ می‌شود یا نه.