جام انگشت شوی یا finger bowl

جام انگشت شویی یا finger bowl کاسه انگشتی است.
که در کنار ظروف غذایی قرار می گیرند که آن غذا ها با انگشت خورده می شوند .مانند خوردن ذرت به صورت بو داده شده.که برای خوردن آنها روشی جز گرفتن با دست وجود نداد.(در حالت بو دادن ذرت.)روش استفاده از این جام انگشت شویی و همچنین موادی که برای تزیین و همچنین برای گرفتن بوی دستدر این جام استفاده می شود قابل توجه است.

اگر شما به عنوان یک مدیر رستوران ویا هتل ویا شرکت وسازمان وارگانهای مختلف به این نکات ظریف توجه کنید میهمانان شما در این رابطه بسیار بهتر می توانند پذیرایی شوند و این نشانه احترام به میهمانان می تواند باشد .علاوه براین باعث وفاداری بیشتر میهمان شما خواهد شد .پس بهتر است با این نوع از آموزشها به خوبی آشنایی پیدا کنید.در ادامه شما فیلم آموزشی جام انگشت شوی را خواهید دید که توسط گروه آموزشی نوشیجان تهیه و آماده شده است.آداب غذا خوردن – سرو غذا – چیدمان میز غذا خوری – استفاده از وسایل و ظروف غذا خوری – استفاده از دستمال سفره – باید ها و نباید ها در زمان صرف غذا در ۱۵ فیلم تصویری با شماره 09120935196 تماس بگیرید.