دانلود آهنگ مسعود صادقلو مسکن

آهنگ هرچقدر رو اعصاب من بکوبی باز مسکنی برای من خوبی مسعود صادقلو
https://bamiseda.ir/?p=20928
هر چقد رو اعصاب من بکوبی باز مسکنی

برای من خوبی هر چقد خلاف میل من باشی

هنر دستای ماهر یه نقاشی من بی ارادم جلوت

توی دستت یه حکم دل داری تو بهم عشقو حالی

کردی گردن من حق آب و گل داری یه بی ارادم

بیا بیا بیا بیا رسوندن آمارتو به گوشم خیلیا که با

این آهنگ شده دلت تنگ من خودم زغال فروشم

نکن منو سیا یه بی ارادم بیا بیا بیا بیا رسوندن

آمارتو به گوشم خیلیا که با این آهنگ شده دلت

تنگ من خودم زغال فروشم نکن منو سیا دل بهت