کفش‌ هایی عجیب با قابلیت تعویض رویه

نوعی کفش تهیه و تولید شده است که رویه‌ی آن به راحتی و تنها با استفاده از یک زیپ قابل تعویض است.