لمینیت سرامیک

شروع درمان :
1.برداشت کامپوزیت های قدیمی
2.درمان بیماری و التحاب لثه
3.ساخت مدلی جدید از خواسته بیمار برای هدایت صحیح درمان ( مدل سبز رنگ ساخته شده بر روی مدل گچی بیمار )
پی نوشت1 : برخی از مشکلات بیمار ، به علت کوتاهی و عدم مراجعه ایشان برای تکمیل درمان پیشینش بوده است .
پی نوشت2 : ادامه عکس های درمان در چست بعدی

id instagram : dr.sadrimanesh
website : https://drsadrimanesh.com/