فراخوان برای شاد بودن و شاد کردن

نتایج تحقیقات روانشناسان در انجمن پزشکی آمریکا نشان داد که با انجام فعالیت های خیر خواهانه، فعالیت عصبی نقطه ای از مغز که ارتباط مستقیمی با افزایش نشاط و شادابی دارد، به شدت افزایش می یابد و فرد می تواند لذت و نشاط را به وضوح تجربه کند.
ناگفته نماند افرادی که از سلامت روان بهره می برند در زندگی شخصی و اجتماعی خود بسیار موفق و تاثیر گذار هستند. این افراد در صورت قرار گرفتن در شرایط بحرانی و سخت می توانند واکنش مناسبی از خود نشان داده و تصمیمات درست و عاقلانه تری بگیرند.
https://koodakancharity.ir/attract-philanthropists/