سقف عرشه فولادی: بررسی معایب و مزایا سقف عرشه فولادی و نحوه اجرا و طراحی دستی آن

آموزش جامع سقف عرشه فولادی، بررسی معایب و مزایای سقف عرشه فولادی، طراحی و محاسبه دستی سقف عرشه فولادی و جزئیات اجرایی سقف کامپوزیت عرشه فولادی به همراه ارائه دیتیل اتوکد
برای دریافت این آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید:
https://sbz.one/art39