آموزش نصب کولر گازی شارپ

با دیدن فیلم آموزش نصب کولر گازی شارپ ، که توسط تکنسین های واحد تعمیر کولر گازی شارپآماده شده است.
اطلاعات کاربردی تری در خصوص این فرایند و مراحل آن به دست خواهید آورد. همکاران نمایندگی کولر گازی شارپدر این کلیپ، به شما آموزش خواهند داد که چگونه پنل های داخلی و خارجی را نصب کنید و برای نصب درست لوله ها چه کنید.