دستگاه آبکاری فانتاکروم-دستگاه مخمل پاش -مخمل پاش 09028681853

دستگاه آبکاري فانتاکروم سه مخزن استيل با پنومانيک وپيستوله دوجزيي مخصوص فانتاکروم
محلول آبکاري بدون زردي
فرمول آبکاري غير گلوکوزي
انواع کيلر زيرکار وروکار
دستگاه مخمل پاش صنعتي مخمل پاش
با برد کره بدون برق گرفتگي
4 کاره
اکليلپاش
چمن پاش
جير پاش
مخمل پاش
با بالاترين بردوقدرت پاشش در بازار
تامين مواد اوليع
پودر مخمل.پودر اکليل.چسب ضد اب
کارينو فلوک تک شعبه
در تهران جاده خاوران شريف آباد
#مخمل پاش-مخملپاش#آبکاری فانتاکروم#فرمول-آبکاری#تیونینگ#خودرو#دکوراسیون#چسب-مخمل#
پودر-اکلیل#محلول-آبکاری#شمع#دیوار#ماشین#تتلو#استقلال#کرونا#روحانی#ریسی#استقلال#پیستوله دوجزیی#جوهر-رنگ#
#جوهر-رنگ تابا#مبل#پایه-مبل#میز-عسلی#اسپرت-ماشین#داخلی-خودرو#
09028681853
09331347103