ما چه قبایلی را رهبری می‌کنیم

ست گادین، مهم‌ترین ویژگی رهبران را آغازگر بودن می‌داند. کسانی که منتظر نیستند تا دیگران کاری انجام دهند؛ بلکه خود کار را آغاز می‌کنند.

جهت اطلاع از جدیدترین متدهای تبلیغاتی و بازاریابی، مسیر ذهنی را دنبال کنید:
http://www.masirezehni.com

http://www.masirezehni.com/%D9%85%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D9%82%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85/