شیمی با استاد محصص: حل تستهای 38 تا 40 همراه بابخش انتهایی جزوه

در این بخش: ۳ بسیار بسیار مهم و نکته دار کنکور ۹۹ با پاسخ کاملا تشریحی + دو نکته انتهایی جزوه آورده شده است.