مبحث اعداد مختلط- حل مثال

تو این کلیپ آموزشی آشنایی مختصری با مبحث اعداد مختلط ارایه شده.
این مبحث تو نظام آموزشی کشورمون تا قبل از ورود به دانشگاه تدریس نمی شه و اولین بار در ریاضی عمومی دانشگاهی ارایه می شه.
معمولا توی آزمون های یوس دانشگاه های مختلف ترکیه از این مبحث سوال مطرح می شه.
توضیحات و مطالب این کلیپ آموزشی فقط برای آشنایی با این مبحث هست و یه مثال هم در ادامه ش حل شده.
تماس: setareh.math.geometry.yos@gmail.com
https://www.instagram.com/setareh_yos/
09302576045