دامنه چیست و معیارهای انتخاب آن کدام است؟

در این ویدیو اردشیر کاویانی به معرفی موارد مهم برای انتخاب دامنه می پردازد و پارامترهای انتخاب یک دامنه خوب را بررسی می کند. اگر قصد تاسیس یک وب سایت را دارید این ویدیو قطعا راهگشای شما خواهد بود.