حرکت سویینگ کتل بل تک دست

عضلات هدف :
باسن

نام دیگر حرکت :
سویینگ کتل بل

نام انگلیسی حرکت :
swing one arm kettlebell

نحوه انجام حرکت سویینگ کتل بل تک دست

1. پاها را از عرض شانه بازتر و زانوها را کمی خم کنید، با یک دست کتل بل را بین پاهای خود نگه دارید، سپس کتل بل را مطابق با ویدیو تاب بدهید.
2. دقت کنید در تمام مراحل حرکت، کمر صاف باشد و قوز نکنید.
3. در هنگام بلند شدن نفس را خارج کنید و هنگام پایین رفتن نفس بگیرید .
https://fityar.org/Post/Exercises/swing-one-arm-kettlebell

تنوع غذایی بالا و مطابق با سفره‌ غذایی ایرانی هیچ محدودیتی برات ایجاد نمی‌کنه. هر روز با توجه به ذائقه و دسترسی مواد غذایی می‌تونی رژیم رو رعایت کنی و با تمرین های فیتیار به تناسب اندام دلخواه خودتون برسید.
https://fityar.org/FrontCMS/Post/Exercises