آب پخش کن برنجی برج خنک کننده 02126145899

اسپرینکلر برنجی برج خنک کننده https://b2n.ir/204471 یکی از انواع آب گردان کولینگ تاور است که وظیفه‌ی پخش و توزیع آب در برج خنک کننده را دارد . این قطعه در مرکز دستگاه کولینگ تاور مخروطی قرار می‌گیرد . برای جلوگیری از شکستگی آب گردان در برج خنک کننده اسپرینکلر برنجی بهترین گزینه می‌باشد . آب پخش کن برنجی کولینگ تاور را می‌توان از گروه صنعتی و مهندسی تجهیز صنعت تتا خریداری کرد .