توضیحات رییس جمهور درخصوص پایین آمدن قیمت ارز

حسن روحانی رئیس جمهور در نشستی به مناسبت هفته دولت با برخی از مدیران رسانه‌ای گفت: علت اینکه بعد از انتخابات قیمت ارز پائین آمد، این بود که مردم امید پیدا کردند و آینده‌ای را در ذهن خود ترسیم کردند.