دستگاه مخمل پاش ضمانت دار02156571497

فلوکان استار:
اولين وبرترين توليدکننده دستگاه مخمل پاش خانگي وصنعتي
سازنده دستگاه فلوک پاش//اکليل پاش دواپراتوره وتک اپراتوره صنعتي
فروشنده پودرهاي مخمل ايراني وترک درجه يک فلوکچان ترکيه
فروش چسب هاي مخصوص مخمل پاشي//چسب ويسکوزمخصوص پارچه//چسب مخصوص شمع
دستگاه داراي وارانتي وگارانتي ميباشد.
اموزش رايگان صفرتاصدکاربادستگاه
ارسال به تمام نقاط کشور
تلفن هاي تماس ومشاوره:
02156571497
09190924535
09190924595
09108799257
09387400338