جزییات جدید افزایش وام مسکن جوانان

محمد حسن مرادی، مدیر امور طرح و برنامه ریزی بانک مسکن ضمن ارائه توضیحاتی درباره وام نحوه پرداخت ۴۰۰ میلیونی مسکن جوانان گفت: در حال حاضر سود این وام ۹ درصد تعیین شده و در آینده احتمال کاهش آن وجود دارد.