پایان نامه با موضوع نظریه های مذهب

پایان نامه شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ برتر بر اساس شاخص های مالی و ورزشی
لینک دانلود
https://77u.ir/?s=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8