ظاهر نامظم طبیعت و باطن منظم

برنامه های بیشتر از خلیل علیزاده را در شبکه های اجتماعی با آیدی مشترک @phykhalil دنبال نمائید.
اینستاگرام خلیل علیزاده: @phykhalil