#داستان_روز "تماشا از پشت در"

????#داستان_روز "تماشا از پشت در"
???? #کتاب: #سوپ_جوجه_برای_روح".

⭐️". تو عشق واقعی، تو خوبی و راحتی طرف مقابل رو می خوای. تو عشق رمانتیک تو اون طرف رو برای خودت می خوای!".

???????? با صدای: ایمان اصفهانی