غزل حافظ - خرم آن روز کز این منزل ویران بروم

برای دسترسی به غزلیات حافظ و همچنین کسب اطلاعات بیشتر در مورد این شاعر گرانقدر با ما همراه باشید...
https://tarikhema.org/ganj/hafez