دانلود آهنگ چه میکنم چه کودکانه رضا ملک زاد

دانلود آهنگ چه میکنم چه کودکانه بی تو گریه میکنم رضا ملک زاده
https://bamiseda.ir/?p=21347
♫ ♫♫♫ ♫
چه میکنم چه کودکانه بی تو گریه میکنم
نبودن تو را بهانه میکنم
شکایت از تو و زمانه میکنم
رها مَکن مرا به حال خود دِگر رها مکن
شب مرا اسیر کوچه ها نکن