دستگاه های پاششی کروم ومخمل پاشی باکیفیت بالا09192075483

دستگاه های مخمل پاش برای زیبایی گلدان های طبیعی شما
درطرح های مختلف
کیفیت بالارابرای شما به ارمغان می اورد
وقابلیت اکلیل پاشی روی سطوح باقدرت پوششی بالا/
اکلیل پاش/جیرپاش خانگی وصنعتی
ارائه دهنده مواداولیه پودرمخمل ایرانی/ترک/چینی
چسب مخصوص ضداب
دستگاه های هیدروگرافیک یا چاپ ابی
وان /فیلم /پترن هیدروگرافیک
وپذیرش خدمات مخمل پاشی
اموزش صفر تاصد کاربادستگاه ها
هدف ما جلب رضایت مشتری امگا فلوک 09362420858/09213896022/09381012250