دلایل کمبود اعتماد به نفس افراد

کمبود اعتماد به نفس تنها به شخصیت افراد بستگی ندارد بلکه به عوامل دیگری مانند محل زندگی، فرهنگ و عقاید و … نیز بستگی خواهد داشت. به هیمن دلیل علت اعتماد به نفس پایین بسیار زیاد و متفاوت خواهند بود. برخی از مهم ترین و رایج ترین دلایل پایین بودن اعتماد به نفس عبارتند از:
دوران کودکی
دائم مورد انتقاد قرار گرفتن
تصورات ظاهری
تجربه سوءاستفاده
مسائل مربوط به شغل یا حرفه
و ...
مرکز مشاوره روانشناسی آویژه

https://psychology.avije.org/individual-counseling/low-self-confidence/
با مشاوران خانواده آویژه همراه باشد
https://psychology.avije.org/
#مشاوره_روانشناسی_آویژه #اعتمادبه_نفس_پایین #درمان_اعتمادبه_نفس