در شهر‌های نارنجی ادارات با یک دوم کارمندان فعالیت میکنند

سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا در گفتگو با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما در خصوص فعالیت کارمندان ادارات در شهر‌های نارنجی توضیحاتی را ارائه کرد.