"ماسال" ، بهشت گیلان را ببینید.

" ماسال " ( به معنای کوه وار ، کنار کوه ،
دارای کوه ) ، شهری در استان گیلان است ،
که در جوار کوه های تالش ؛ قرار دارد .
ماسال ، از شهر تالش ، ۶۰ کیلومتر ،
و از رشت و مسیر صومعه سرا ، ۵۵ کیلومتر ؛
فاصله دارد .
وجود مراتع سرسبز ، ییلاقاتی رٶیایی ،
و طبیعتی بکر ؛ ماسال را ،
به بهشتی در گیلان و ایران ، تبدیل کرده است.
از مشهورترین ییلاقات ماسال ،
ییلاق " اولِسابِلانگاه " ( برگرفته از " اولِسا " ،
و " بلانگاه " ، به معنای جایگاهی بلند ،
که در آن ، درختان مَمرَز می روید ) است .
این ویدئو ، نمایی از این بهشت رٶیایی است ،
که با آهنگی تالشی ؛ همراه شده است .