سرنوشت موبایل های سرقتی از زبان یک سارق سابقه دار!

مرحله چهارم طرح کاشف در پلیس آگاهی تهران بزرگ امروز یکشنبه (۱۳ مهر) با حضور سردار رحیمی رئیس پلیس تهران به اجرا درآمد و سرنوشت گوشی‌های سرقتی از زبان یک سارق سابقه دار مشخص شد.