برگزاری کلاس ‌های آیین نامه رانندگی اجباری نیست

سردار هادیان فر، رییس پلیس راهور گفت: کلاس‌های آیین نامه رانندگی بر اساس آخرین مصوبه هیئت وزیران اجباری نیست. اگر آموزشگاهی هنرجویان را ملزم به حضور در کلاس‌ نماید تخلف است و برخورد می‌شود.