کتاب داستان های هزار و یک شب اثر بهادر شرفخانی

کتاب داستان های هزار و یک شب اثر بهادر شرفخانی

قیمت : 9000 تومان
قطع : وزیری (17 در 24)
جلد: شومیز
تعداد صفحه : 112
https://affstat.adro.co/click/afdaec1b-af55-44cf-a672-73a9bc9207e4

شامل داستان های: پیر مرد اول و آهو ،پیر مرد دوم و دو سگ سیاه ، پیر مرد سوم و قاطرش ، داستان ماهیگیر و دیو ، پسر پادشاه و وزیر ، گدای اول… در قسمتی از این کتاب می خوانیم: یکی بود و یکی نبود به غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود . ماهیگیری پیر زنی و دو دختر و یک پسر داشت ، فقیر و تهی دست بود . او هروز به کنار دریا میرفت و تنها چهار بار تور خود را به دریا می انداخت و هرچه به تورش می افتاد خوشحال می شد .روزی از روزها ماهیگیر مثل همیشه به کنار دریا رفت و تور را در درون دریا انداخت و یک ساعتی طول کشید خواست که تور را بیرون بکشد دید خیلی سنگین است… این کتاب را نشر داریوش منتشر کرده و توسط هافکو به فروش می رسد.