کفالت پدر چگونه است؟

انواع معافیت کفالت پدر

سردار تقی مهری در ادامه ی صحبت های خود اشاره نمود: البته برای این قانون تبصره ای نیز در نظر گرفته شده است که بر اساس آن افرادی که پدر و یا پدربزرگشان دارای بیماری های خاصی هستند که نیاز به مراقبت دارند، می توانند بدون در نظر گرفتن شرایط سنی از این قانون استفاده بکنند و معاف شوند.

این افراد باید بعد از رسیدن به سن مشمولیت، درخواست خود را به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس +۱۰) ارائه دهند. البته باید دقت داشته باشند که درخواست آنها در صورت تایید شورای پزشکی وظیفه عمومی قبول می شود و در غیر این صورت مشمول باید به خدمت سربازی اعزام شود.

معافیت کفالت به علت شرایط پدر در سه نوع خلاصه می شود، که بشرح زیر است:

 معافیت بخاطر کبر سن

که بر اساس قانون جدید از ۷۰ به ۷۵ تغییر پیدا کرده است.

 معافیت بخاطر بیماری

شامل ۴۹ مورد می باشد که بیشتر بر روی بیماری های صعب العلاج می باشد.

 معافیت بخاطر زندانی بودن پدر

کفالت در این مورد بصورت موقت است و چنانچه حکم پدر بیش از ۱۰ سال حبس باشد، مشمول از معافیت موقت ۵ ساله بهره مند می شود و می تواند به مدت ۵ سال سربازی خود را به تعویق بیندازد. در حقیقت وقتی پدر شما در حبس باشد، شما کفیل یکی دیگر از اعضای خانواده مانند مادر، خواهر و … خواهید شد و می توانید کفالت پدر زندانی دریافت کنید.
مرکز مشاوره آویژه

https://avije.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C/